Kimya Dersi Terimleri Sözlüğü

elektromanyetik spektrum: Elementler katı ya da gaz halinde iken dışarıdan yeterli miktarda alınarak, bell... devamını oku

atom kütlesi: Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir.... devamını oku

bağıl atom kütlesi: Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom küt... devamını oku

ayırma: 1. Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma. 2. Bir karış... devamını oku

avogadro kanunu: Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hac... devamını oku

atom: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır. Maddenin ... devamını oku

ametal: Metal özelliği göstermeyen ısıyı ve elektriği iyi iletmeyen periyodik tablonun s... devamını oku

asidik tamponlar: Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tampon çözelti... devamını oku

arrhenius teorisi: Arrhenius'a göre asit; sulu çözeltilerine H+ iyonları verebilen baz ise; OH- iyo... devamını oku

anlamlı sayılar: Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar.... devamını oku

amfoter oksit: Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler.... devamını oku

amalgam: Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar. Cıva içeren alaşım. Bileşenler... devamını oku

Diğer Kimya Dersi Terimleri

[1]2

Kimya Dersi Terimleri Sözlüğü