Fizik Dersi Terimleri Sözlüğü

mekanik enerji: Yer çekim ve elastik potansiyel enerjiler gibi kinetik ve potansiyel enerjilerin... devamını oku

kara delik: Kütlesel çekim kuvvetinin çok büyük olduğu hatta ışığı bile kendine çekebilen ço... devamını oku

bağlanma enerjisi: Çekirdeği parçalamak için gerekli olan enerji veya bir sisteme bağlı olan parçac... devamını oku

beta ışıması: Çekirdeğin ortama elektron veya pozitron salarak yaptığı bir tip ışımadır (antie... devamını oku

akışkanlık: Sıvı içerisindeki sürtünme.... devamını oku

metre: SI birim sisteminde uzunluk, 39.37 inch e veya 1.094 yard a eşittir.... devamını oku

gama ışını: Radyoaktif ışınımın yüksek enerjili ışık şeklinde yayınlanması. Oluşan çekirdek,... devamını oku

coulomb: Elektrik yükünün SI(Standart de Internationale) birim sistemindeki değeri 6.24x1... devamını oku

açısal momentumun korunumu: Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir... devamını oku

kutup: Pillerde ya da mıknatıslarda farklı uçlardan her biri.... devamını oku

kolektör: Güneş enerjisini ısı enerjisine çeviren düzenek.... devamını oku

deney: Bir hipotezin doğruluğunun tespit edilmesi için yapılan, yöntemi tanımlanmış işl... devamını oku

Diğer Fizik Dersi Terimleri

[1]2 3

Fizik Dersi Terimleri Sözlüğü