Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Ünite Kazanımları

9. Sınıf Kimya Dersi Kazanımları

9. Sınıf 1. Ünite: Kimya Bilimi

1. Konu: Simyadan Kimyaya

2. Konu: Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

3. Konu: Kimyanın Sembolik Dili

4. Konu: Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

9. Sınıf 2. Ünite: Atom ve Periyodik Sistem

1. Konu: Atom Modelleri

2. Konu: Atomun Yapısı

3. Konu: Periyodik Sistem

9. Sınıf 3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

1. Konu: Kimyasal Tür

2. Konu: Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

3. Konu: Güçlü Etkileşimler

4. Konu: Zayıf Etkileşimler

5. Konu: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

9. Sınıf 4. Ünite: Maddenin Halleri

1. Konu: Maddenin Fiziksel Hâlleri

2. Konu: Katılar

3. Konu: Sıvılar

4. Konu: Gazlar

5. Konu: Plazma

9. Sınıf 5. Ünite: Doğa ve Kimya

1. Konu: Su ve Hayat

2. Konu: Çevre Kimyası