Ortaöğretim 12. Sınıf Kimya Dersi Ünite Kazanımları

12. Sınıf Kimya Dersi Kazanımları

12. Sınıf 1. Ünite: Kimya ve Elektrik

1. Konu: İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

2. Konu: Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

3. Konu: Elektrot Potansiyelleri

4. Konu: Kimyasallardan Elektrik Üretimi

5. Konu: Elektroliz

6. Konu: Korozyon

12. Sınıf 2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş

1. Konu: Anorganik ve Organik Bileşikler

2. Konu: Basit Formül ve Molekül Formülü

3. Konu: Doğada Karbon

4. Konu: Lewis Formülleri

5. Konu: Hibritleşme-Molekül Geometrileri

12. Sınıf 3. Ünite: Organik Bileşikler

1. Konu: Hidrokarbonlar

2. Konu: Fonksiyonel Gruplar

3. Konu: Alkoller

4. Konu: Eterler

5. Konu: Karbonil Bileşikleri

6. Konu: Karboksilik Asitler

7. Konu: Esterler

12. Sınıf 4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

1. Konu: Fosil Yakıtlar

2. Konu: Alternatif Enerji Kaynakları

3. Konu: Sürdürülebilirlik

4. Konu: Nanoteknoloji