Ortaöğretim 11. Sınıf Kimya Dersi Ünite Kazanımları

11. Sınıf Kimya Dersi Kazanımları

11. Sınıf 1. Ünite: Modern Atom Teorisi

1. Konu: Atomun Kuantum Modeli

2. Konu: Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

3. Konu: Periyodik Özellikler

4. Konu: Elementleri Tanıyalım

5. Konu: Yükseltgenme Basamakları

11. Sınıf 2. Ünite: Gazlar

1. Konu: Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

2. Konu: İdeal Gaz Yasası

3. Konu: Gazlarda Kinetik Teori

4. Konu: Gaz Karışımları

5. Konu: Gerçek Gazlar

11. Sınıf 3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

1. Konu: Çözücü Çözünen Etkileşimleri

2. Konu: Derişim Birimleri

3. Konu: Koligatif Özellikler

4. Konu: Çözünürlük

5. Konu: Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

11. Sınıf 4. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji

1. Konu: Tepkimelerde Isı Değişimi

2. Konu: Oluşum Entalpisi

3. Konu: Bağ Enerjileri

4. Konu: Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

11. Sınıf 5. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Hız

1. Konu: Tepkime Hızları

2. Konu: Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

11. Sınıf 6. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Denge

1. Konu: Kimyasal Denge

2. Konu: Dengeyi Etkileyen Faktörler

3. Konu: Sulu Çözelti Dengeleri