Ortaöğretim 10. Sınıf Kimya Dersi Ünite Kazanımları

10. Sınıf Kimya Dersi Kazanımları

10. Sınıf 1. Ünite: Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

1. Konu: Kimyanın Temel Kanunları

2. Konu: Mol Kavramı

3. Konu: Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

4. Konu: Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

10. Sınıf 2. Ünite: Karışımlar

1. Konu: Homojen ve Heterojen Karışımlar

2. Konu: Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

10. Sınıf 3. Ünite: Asitler, Bazlar ve Tuzlar

1. Konu: Asitler ve Bazlar

2. Konu: Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

3. Konu: Hayatımızda Asitler ve Bazlar

4. Konu: Tuzlar

10. Sınıf 4. Ünite: Kimya Her Yerde

1. Konu: Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

2. Konu: Gıdalar