Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Dersi Ünite Kazanımları

9. Sınıf Fizik Dersi Kazanımları

9. Sınıf 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

1. Konu: Fizik Biliminin Önemi

2. Konu: Fiziğin Uygulama Alanları

3. Konu: Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması

4. Konu: Bilim Araştırma Merkezleri

9. Sınıf 2. Ünite: Madde ve Özellikleri

1. Konu: Madde ve Özkütle

2. Konu: Dayanıklılık

3. Konu: Yapışma ve Birbirini Tutma

9. Sınıf 3. Ünite: Hareket ve Kuvvet

1. Konu: Hareket

2. Konu: Kuvvet

3. Konu: Newton'ın Hareket Yasaları

4. Konu: Sürtünme Kuvveti

9. Sınıf 4. Ünite: Enerji

1. Konu: İş, Enerji ve Güç

2. Konu: Mekanik Enerji

3. Konu: Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri

4. Konu: Verim

5. Konu: Enerji Kaynakları

9. Sınıf 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

1. Konu: Isı ve Sıcaklık

2. Konu: Hâl Değişimi

2. Konu: Isıl Denge

4. Konu: Enerji Üretim Yolları ve Enerji İletim Hızı

5. Konu: Genleşme

9. Sınıf 6. Ünite: Elektrostatik

1. Konu: Elektrik Yükleri