Ortaöğretim 12. Sınıf Fizik Dersi Ünite Kazanımları

12. Sınıf Fizik Dersi Kazanımları

12. Sınıf 1. Ünite: Çembersel Hareket

1. Konu: Düzgün Çembersel Hareket

2. Konu: Dönerek Öteleme Hareketi

3. Konu: Açısal Momentum

4. Konu: Kütle Çekim Kanunu

5. Konu: Kepler Kanunları

12. Sınıf 2. Ünite: Basit Harmonik Hareket

1. Konu: Basit Harmonik Hareket

12. Sınıf 3. Ünite: Dalga Mekaniği

1. Konu: Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

2. Konu: Elektromanyetik Dalgalar

12. Sınıf 4. Ünite: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

1. Konu: Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

2. Konu: Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

3. Konu: Radyoaktivite

12. Sınıf 5. Ünite: Modern Fizik

1. Konu: Özel Görelilik

2. Konu: Kuantum Fiziğine Giriş

3. Konu: Fotoelektrik Olayı

4. Konu: Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

12. Sınıf 6. Ünite: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

1. Konu: Görüntüleme Teknolojileri

2. Konu: Yarı İletken Teknolojisi

3. Konu: Süper İletkenler

4. Konu: Nanoteknoloji

5. Konu: LASER Işınları