Ortaöğretim 11. Sınıf Fizik Dersi Ünite Kazanımları

11. Sınıf Fizik Dersi Kazanımları

11. Sınıf 1. Ünite: Kuvvet ve Hareket

1. Konu: Vektörler

2. Konu: Bağıl Hareket

3. Konu: Newton'ın Hareket Yasaları

4. Konu: Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

5. Konu: İki Boyutta Hareket

6. Konu: Enerji ve Hareket

7. Konu: İtme ve Çizgisel Momentum

8. Konu: Tork

9. Konu: Denge ve Denge Şartları

10. Konu: Basit Makineler

11. Sınıf 2. Ünite: Elektrik ve Manyetizma

1. Konu: Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

2. Konu: Elektriksel Potansiyel

3. Konu: Düzgün Elektrik Alan ve Sığa

4. Konu: Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme

5. Konu: Alternatif Akım

6. Konu: Transformatörler