Ortaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Kazanımları

7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

7. Sınıf 1. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi

1. Konu: Uzay Araştırmaları

2. Konu: Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

7. Sınıf 2. Ünite: Hücre ve Bölünmeler

1. Konu: Hücre

2. Konu: Mitoz

3. Konu: Mayoz

7. Sınıf 3. Ünite: Kuvvet ve Enerji

1. Konu: Kütle ve Ağırlık İlişkisi

2. Konu: Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

3. Konu: Enerji Dönüşümleri

7. Sınıf 4. Ünite: Saf Madde ve Karışımlar

1. Konu: Maddenin Tanecikli Yapısı

2. Konu: Saf Maddeler

3. Konu: Karışımlar

4. Konu: Karışımların Ayrılması

5. Konu: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

7. Sınıf 5. Ünite: Işığın Madde ile Etkileşimi

1. Konu: Işığın Soğurulması

2. Konu: Aynalar

3. Konu: Işığın Kırılması ve Mercekler

7. Sınıf 6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

1. Konu: İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

2. Konu: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

7. Sınıf 7. Ünite: Elektrik Devreleri

1. Konu: Ampullerin Bağlanma Şekilleri