Ortaokul 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Kazanımları

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

6. Sınıf 1. Ünite: Güneş Sistemi ve Tutulmalar

1. Konu: Güneş Sistemi

2. Konu: Güneş ve Ay Tutulmaları

6. Sınıf 2. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler

1. Konu: Destek ve Hareket Sistemi

2. Konu: Sindirim Sistemi

3. Konu: Dolaşım Sistemi

4. Konu: Solunum Sistemi

5. Konu: Boşaltım Sistemi

6. Sınıf 3. Ünite: Kuvvet ve Hareket

1. Konu: Bileşke Kuvvet

2. Konu: Sabit Süratli Hareket

6. Sınıf 4. Ünite: Madde ve Isı

1. Konu: Maddenin Tanecikli Yapısı

2. Konu: Yoğunluk

3. Konu: Madde ve Isı

4. Konu: Yakıtlar

6. Sınıf 5. Ünite: Ses ve Özellikleri

1. Konu: Sesin Yayılması

2. Konu: Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

3. Konu: Sesin Sürati

4. Konu: Sesin Maddeyle Etkileşmesi

6. Sınıf 6. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı

1. Konu: Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

2. Konu: Duyu Organları

3. Konu: Sistemlerin Sağlığı

6. Sınıf 7. Ünite: Elektriğin İletimi

1. Konu: İletken ve Yalıtkan Maddeler

2. Konu: Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler