İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Kazanımları

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

4. Sınıf 1. Ünite: Yer Kabuğu ve Dünya'mızın Hareketleri

1. Konu: Yer Kabuğunun Yapısı

2. Konu: Dünya'mızın Hareketleri

4. Sınıf 2. Ünite: Besinlerimiz

1. Konu: Besinler ve Özellikleri

4. Sınıf 3. Ünite: Kuvvetin Etkileri

1. Konu: Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

2. Konu: Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet

4. Sınıf 4. Ünite: Maddenin Özellikleri

1. Konu: Maddeyi Niteleyen Özellikler

2. Konu: Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

3. Konu: Maddenin Hâlleri

4. Konu: Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

5. Konu: Saf Madde ve Karışım

4. Sınıf 5. Ünite: Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

1. Konu: Aydınlatma Teknolojileri

2. Konu: Uygun Aydınlatma

3. Konu: Işık Kirliliği

4. Konu: Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

5. Konu: Ses Kirliliği

4. Sınıf 6. Ünite: İnsan ve Çevre

1. Konu: Bilinçli Tüketici

4. Sınıf 7. Ünite: Basit Elektrik Devreleri

1. Konu: Basit Elektrik Devreleri