Ortaöğretim 12. Sınıf Biyoloji Dersi Ünite Kazanımları

12. Sınıf Biyoloji Dersi Kazanımları

12. Sınıf 1. Ünite: Genden Proteine

1. Konu: Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

2. Konu: Genetik Şifre ve Protein Sentezi

12. Sınıf 2. Ünite: Canlılarda Enerji Dönüşümleri

1. Konu: Canlılık ve Enerji

2. Konu: Fotosentez

3. Konu: Kemosentez

4. Konu: Hücresel Solunum

12. Sınıf 3. Ünite: Bitki Biyolojisi

1. Konu: Bitkilerin Yapısı

2. Konu: Bitkilerde Madde Taşınması

3. Konu: Bitkilerde Eşeyli Üreme

12. Sınıf 4. Ünite: Canlılar ve Çevre

1. Konu: Canlılar ve Çevre