Ortaöğretim 11. Sınıf Biyoloji Dersi Ünite Kazanımları

11. Sınıf Biyoloji Dersi Kazanımları

11. Sınıf 1. Ünite: İnsan Fizyolojisi

1. Konu: Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

2. Konu: Destek ve Hareket Sistemi

3. Konu: Sindirim Sistemi

4. Konu: Dolaşım Sistemleri

5. Konu: Solunum Sistemi

6. Konu: Üriner Sistem

7. Konu: Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

11. Sınıf 2. Ünite: Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

1. Konu: Komünite Ekolojisi

2. Konu: Popülasyon Ekolojisi