Ortaöğretim 10. Sınıf Biyoloji Dersi Ünite Kazanımları

10. Sınıf Biyoloji Dersi Kazanımları

10. Sınıf 1. Ünite: Hücre Bölünmeleri

1. Konu: Mitoz ve Eşeysiz Üreme

10. Sınıf 2. Ünite: Kalıtımın Genel İlkeleri

1. Konu: Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

10. Sınıf 3. Ünite: Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

1. Konu: Ekosistem Ekolojisi

2. Konu: Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

3. Konu: Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması